Kundräknare

Publicerad 2021-03-15

Nu har vi vidtagit ytterligare åtgärder för att ni kunder ska känna er trygga med att handa hos oss.
Vi har installerat en kundräknare så att ni har möjlighet att se hur många kunder som är i butiken just nu.
Tänk på att handla ensam och stanna hemma om du har förkylningssymtom.